Muzikale ontplooiing met behulp van een zakelijke lening

dec 12

Muzikale ontplooiing met behulp van een zakelijke lening

Een groot aantal (bekende) componisten en klassieke musici bleken op zeer jonge leeftijd al over wonderbaarlijke muzikale talenten te beschikken. Om het aangeboren talent te stimuleren werden velen van hen in staat gesteld – indien dat financieel mogelijk was – om reeds vroeg in hun leven muzieklessen te volgen, zoals piano-, viool-, cello- of orgellessen. Deze jonge muzikanten werden vervolgens al gauw toegelaten tot het conservatorium, waar ze zich verder konden ontplooien op muzikaal gebied.

Toelating tot het conservatorium

Een dergelijke jeugd is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Jonge mensen met muzikale talenten die dolgraag aan een conservatorium willen studeren moeten vandaag de dag in het bezit zijn van een vwo-, havo- of mbo-diploma om toegelaten te kunnen worden. Het is blijkbaar niet meer mogelijk om als 10- of 12-jarig wonderkind toegelaten te worden, zoals dat vroeger wel gebruikelijk was.

Extra kosten voor uitzonderingsgevallen

In enkele gevallen kan een uitzondering op de regels gemaakt worden. Indien de kandidaat niet in het bezit is van een van de bovengenoemde diploma’s maar wel over veel muzikaal talent beschikt, kan er namelijk een aanvullend toelatingsonderzoek worden georganiseerd, die veelal door een externe instelling uitgevoerd wordt. Hieraan zijn echter bepaalde kosten verbonden. Mochten de kosten echter te hoog uitvallen terwijl het muzikale talent van de kandidaat verbluffend is, dan kan men een lening bij Qeld overwegen. Een dergelijke lening is immers gauw terugbetaald als de kandidaat eenmaal een muzikale carrière heeft opgebouwd. Men dient te beseffen dat zonder de mogelijkheid tot lenen vele kansen verloren gaan en muzikale talenten onbenut blijven.

De selectie

Om toegelaten te worden tot het conservatorium dient in alle gevallen een toelatingsexamen te worden afgelegd. De examencommissie beoordeelt aan de hand van zowel een theoretische toets als een praktisch examen, waarin de kandidaat een muzikale voorstelling geeft, of de examinandus over voldoende muzikaal potentieel beschikt. Indien dat het geval is zal hij of zij worden toegelaten.

Alternatieve mogelijkheden

Als een kandidaat niet toegelaten wordt aan het conservatorium of als iemand pas op latere leeftijd zijn of haar muzikale aanleg wil ontplooien, dan is dat altijd mogelijk. In elke grote stad is tegenwoordig wel een muziekschool te vinden. Op dit soort scholen worden muziek(instrument)lessen aangeboden voor jong en oud: zelfs een vijftigjarige kan zich aanmelden voor cellolessen! Vaak wordt er zowel groepsgewijs als individueel lesgegeven.

Muziekscholen die de afgelopen jaren financieel gezien in zwaar weer verkeerden zijn vaak ingelijfd bij andere kunst- en cultuurcentra. Particuliere muziekscholen kiezen liever voor een zakelijke lening om door moeilijke tijden heen te komen. Aangezien vele mensen zich tegenwoordig graag muzikaal willen ontplooien kunnen dit soort instituten immers rekenen op (meer dan) genoeg cursisten. Het financiële risico om met een lening een muziekschool voort te zetten – of te beginnen – lijkt dan ook vrij klein.