Posters zetten het Fries Kamerorkest in de schijnwerpers

nov 28

Posters zetten het Fries Kamerorkest in de schijnwerpers

Naast het Nederlands Kamerorkest dat regelmatig concerten verzorgt in het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam, telt Nederland enkele regionale kamerorkesten, zoals bijvoorbeeld het Noord-Drents Kamerorkest ‘Divertimento’, het Limburgs Kamerorkest en het Fries Kamerorkest. De meeste regionale kamerorkesten bestaan uit amateurmusici die van nature muzikaal begaafd zijn en/of vroeger een opleiding hebben genoten aan een muziekacademie of conservatorium. Deze musici brengen dan ook op professionele wijze de mooiste klassieke muziekstukken ten gehore.

De muzikale bezetting

Het Fries Kamerorkest bestaat uit meer dan veertig enthousiaste musici, waaronder (alt)violisten, cellisten, fluitisten, hoornisten en een trompettist. Het orkest wordt aangevuld met enkele bijzondere blaasinstrumenten, zoals de fagot, de hobo en de klarinet. Het muzikale geheel wordt tenslotte ondersteund door pauken en een contrabas. Het Fries Kamerorkest wordt tegenwoordig geleid door dirigent Ronald Slager, een zeer geoefend musicus die vroeger als hoornist afstudeerde aan het Utrechts Conservatorium, waar hij later nog de studie Orkestdirectie volgde.

Concertprogramma’s

Het Fries Kamerorkest komt regelmatig bijeen om te repeteren. Dat is ook nodig omdat elk jaar minstens twee concertprogramma’s worden ingespeeld. Deze programma’s behelzen een bepaald thema waarbij de mooiste muziekstukken worden uitgezocht. Om aankomende optredens van het Fries Kamerorkest bekend te maken wordt het concertprogramma doorgaans op posters afgedrukt, die vervolgens verspreid worden door heel Friesland. Dit soort posters kunnen eventueel statig worden ingekaderd – met lijsten van Dear Sam – om indruk te maken en de aandacht te trekken van het publiek.

In het najaar van 2019 werd het concertprogramma ‘Stemmingswisselingen’ gepresenteerd waarbij twee muziekstukken van de componist Robert Schumann ten gehore werden gebracht. Een deel van het pianoconcert is hier te bekijken en te beluisteren.

Posters voor een elegant kerkinterieur

De concerten van het Fries Kamerorkest vinden hoofdzakelijk plaats in (oude) kerkgebouwen die bekendstaan om hun formidabele akoestiek waardoor de muziek goed tot zijn recht komt. Omdat dergelijke gebouwen meestal over een sober interieur beschikken kan het geheel gedecoreerd worden met fraaie Posters die in elegante kaders aan de muur kunnen worden bevestigd. Passepartouts zijn hiervoor het meest geschikt omdat de posters dan elke keer afgestemd kunnen worden op het betreffende concertprogramma. Het kerkinterieur en de muziek dienen immers een harmonieus geheel te vormen om een volmaakte sfeer te creëren.

Klassieke muziek in uitvoering

Het Fries Kamerorkest verzorgt sinds 1962 regelmatig muziekoptredens. Meestal blijft het orkest binnen de Friese landsgrenzen toeren, maar vorig jaar werd ook de Martinikerk te Groningen aangedaan. Ook voor dit najaar stonden er een paar concerten op het programma maar door de overheidsmaatregelen met betrekking tot corona zijn ook de muzikale uitvoeringen van het Fries Kamerorkest voorlopig uitgesteld.